DOVOLENÁ 19.3.-26.3.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 499 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY / TERMS AND CONDITIONS (Below)

obchodní společnosti MIJA - Jan Ruth

se sídlem Ruská 1020/22, 32600 Plzeň

identifikační číslo: 74589059

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ozdobyvanocni.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MIJA - JanRuth, se sídlem Ruská 1020/22, 32600 Plzeň, identifikační číslo: 74589059 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ozdobyvanocni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      rodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 kalendářní rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Ruská 1020/22, 32600 Plzeň;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
online převodem pomocí platební brány Comgate, částka bude připsána na bankovní účet 670100-2216188275/6210, vedený u společnosti mBank
platební kartou pomocí platební brány Comgate, částka bude připsána na bankovní účet 670100-2216188275/6210, vedený u společnosti mBank
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedeny v EURO € měně 2147306273/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna.
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2216188275/6210, vedený u společnosti mBank(dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebude splatnost ze strany kupujícího dodržena, prodávající může stornovat/zrušit neuhrazenou objednávku. Při objednávce přesahující 3000Kč s DPH může být od kupujícího vyžadována platba předem

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty - CZ8804032171. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího při potvrzení přijetí objednávky.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím nebo je možné použít vzorový formulář vydáváný ČOI - českou obchodní inspekcí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ozdobyvanocni@email.cz.

Vzorový formulář po odstoupení od smlouvy je možné stáhnout na stránkách ČOI ZDE.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.      V případě, že bude kupujícím vznesen k objednávce navíc zvláštní požadavek, na který prodávájí nebude ochoten přistoupit, případně kupující neodpoví do 3 dnů na poslední mail prodávájícího, který se týkal zvláštních požadavků, vyhrazuje si prodávající právo stornovat/zrušit danou objednávku, ke které byli připojeny zvláštní požadavky.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ozdobyvanocni@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v sekci ,,ochrana soukromí,, v horní nebo spodní části webové stránky. Případně kliknutím ZDE.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na vyžádání u prodávajícího nebo je možné použít vzorový formulář vydáváný ČOI - českou obchodní inspekcí, ke stažení ZDE.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Ruth, Ruská 1020/22, 32600 Plzeň, adresa elektronické pošty ozdobyvanocni@email.cz, telefon +420 774708826.

 

V Plzni dne 10.1.2020

TERMS AND CONDITIONS

trading company MIJA - Jan Ruth

with registered office Ruská 1020/22, 32600 Pilsen

identification number: 74589059

for the sale of goods through an online store located at the internet address www.ozdobyvanocni.cz

 

 

 1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1. These terms and conditions (hereinafter referred to as the "terms and conditions") of the trading company MIJA - JanRuth, with its registered office at Ruská 1020/22, 32600 Plzeň, identification number: 74589059 (hereinafter referred to as the "seller") are regulated in accordance with the provisions of § 1751 paragraph 1 of Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the "Civil Code") mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or based on the purchase contract (hereinafter referred to as the "purchase contract") concluded between the seller and another physical person (hereinafter referred to as the "buyer") via the seller's online store. The online store is operated by the seller on a website located at the internet address www.ozdobyvanocni.cz (hereinafter referred to as the "website"), through the website interface (hereinafter referred to as the "store web interface").

1.2. The terms and conditions do not apply to cases where the person who intends to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who, when ordering goods, acts as part of his business activity or as part of his independent profession.

1.3. Provisions deviating from the terms and conditions can be negotiated in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.4. The terms and conditions are an integral part of the purchase contract. The purchase contract and terms and conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

1.5. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the effective period of the previous version of the terms and conditions.

 

 

 1. USER ACCOUNT

2.1. Based on the buyer's registration on the website, the buyer can access its user interface. The buyer can order goods from his user interface (hereinafter referred to as "user account"). The buyer can also order goods without registration directly from the store's web interface.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to enter all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account in case of any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

2.3. Access to the user account is secured by a username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4. The buyer is not authorized to allow the use of the user account by third parties.

2.5. the seller may cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for more than 1 calendar year, or if the buyer violates his obligations under the purchase contract (including terms and conditions).

2.6. The buyer acknowledges that the user account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the seller's hardware and software equipment, or necessary maintenance of hardware and software equipment of third parties.

 1. CONCLUSION OF THE PURCHASE AGREEMENT

3.1. All the presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to conclude a purchase contract regarding these goods. The provisions of Section 1732, paragraph 2 of the Civil Code shall not apply.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of the individual goods and the costs for returning the goods, if these goods cannot by their nature be returned by the usual postal route. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees. The prices of goods remain valid for the time they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase contract under individually agreed conditions.

3.3. The web interface of the store also contains information about the costs associated with the packaging and delivery of the goods. The information on the costs associated with the packaging and delivery of the goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.4. To order goods, the buyer fills out the order form in the web interface of the store. The order form mainly contains information about:

3.4.1. ordered goods (the ordered goods are "put" by the buyer into the electronic shopping cart of the store's web interface),

3.4.2. method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

3.4.3. information about the costs associated with the delivery of the goods (hereinafter collectively referred to as the "order").

In the case of the indication of such a price, where it is obvious that there is an error in writing and numbers, this price is not binding and the purchase contract is not concluded.

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer entered in the order, also taking into account the possibility of the buyer to detect and correct errors that occurred when entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking the "Complete order" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. After receiving the order, the seller will confirm this receipt to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the "buyer's e-mail address").

3.6. The seller is always entitled, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs), to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by phone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer is established by the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the e-mail address of the buyer.

3.8. The buyer agrees to use remote means of communication when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer when using means of communication at a distance in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of Internet connection, costs of telephone calls) are paid by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.

 

 

 1. PRICE OF GOODS AND TERMS OF PAYMENT

4.1. The buyer can pay the price of the goods and any costs associated with the delivery of the goods according to the purchase contract to the seller in the following ways:

by non-cash transfer to the seller's € EURO account No. 2147306273/0800, maintained at Česká Spořitelna (hereinafter referred to as the "seller's account")

in cash at the seller's premises at Ruská 1020/22, 32600 Plzeň;

in cash on delivery at the place specified by the buyer in the order;

by online transfer using the Comgate payment gateway, the amount will be credited to the bank account 670100-2216188275/6210, held at mBank

by payment card using the payment gateway Comgate, the amount will be credited to the bank account 670100-2216188275/6210, held at mBank

by non-cash transfer to the seller's account No. 670100-2216188275/6210, maintained at mBank (hereinafter referred to as the "seller's account")

 

4.2. Along with the purchase price, the buyer is also obliged to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of the goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of the goods.

4.3. The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This does not affect the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.4. In the case of payment in cash or cash on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is due within 5 days from the conclusion of the purchase contract, if the buyer does not meet the due date, the seller can cancel/cancel the unpaid order. For orders exceeding CZK 3,000 including VAT, the buyer may be required to pay in advance

4.5. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the indication of the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.6. The seller is entitled, especially if the buyer does not make an addition

4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

4.8. If it is customary in business dealings or if it is stipulated by generally binding legal regulations, the seller will issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller is a payer of value added tax - CZ8804032171. Tax document – ​​the seller issues the invoice to the buyer and sends it in electronic form to the buyer's e-mail address upon confirmation of receipt of the order.

4.9. According to the Sales Registration Act, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received sales with the tax administrator online; in the event of a technical failure, then within 48 hours at the latest.

 1. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE AGREEMENT

5.1. The buyer acknowledges that, according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from the purchase contract for the supply of goods that was modified according to the wishes of the buyer or for his person, from the purchase contract for the supply of goods that are subject to rapid deterioration, as well as goods , which was irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in closed packaging, which the consumer removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of an audio or video recording or a computer program, if he violated their original packaging.

5.2. If it is not a case mentioned in Article 5.1 of the terms and conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829, paragraph 1 of the Civil Code, within fourteen (14 ) days from the acceptance of the goods, while in the case that the subject of the purchase contract is several types of goods or the delivery of several parts, this period runs from the day of acceptance of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller or it is possible to use the sample form issued by ČOI - the Czech Trade Inspection. Withdrawal from the purchase contract can be sent by the buyer to, among other things, the address of the seller's place of business or the seller's e-mail address ozdobyvanocni@email.cz.

Sample form after withdrawal from the contract as an additional attachment to the email.

5.3. In case of withdrawal from the purchase contract according to Article 5.2 of the terms and conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned by the buyer to the seller within fourteen (14) days of delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with returning the goods to the seller, even if the goods cannot be returned by the usual postal route due to their nature.

5.4. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the terms and conditions, the seller shall return the funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the purchase contract by the buyer, in the same manner as the seller received them from the buyer. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when the goods are returned by the buyer or in another way, if the buyer agrees and no additional costs are incurred by the buyer. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods to him or proves that he has sent the goods to the seller.

5.5. The seller is entitled to unilaterally offset the claim for payment of damage caused to the goods against the buyer's claim for a refund of the purchase price.

5.6. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, up until the time the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, without cash to the account designated by the buyer.

5.7. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded with the severance condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract regarding such a gift ceases to be effective and the buyer is obliged to return the goods to the seller together with gift given.

 

5.8. In the event that the buyer makes an additional special request to the order, which the seller is unwilling to comply with, or the buyer does not respond within 3 days to the seller's last e-mail regarding special requests, the seller reserves the right to cancel/cancel the given order for which they were special requirements attached.

 1. CARRIAGE AND DELIVERY OF GOODS

6.1. In the event that the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.2. If, according to the purchase contract, the seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. If, for reasons on the part of the buyer, it is necessary to deliver the goods repeatedly or in a different way than was specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of the goods, or costs associated with another delivery method.

6.4. When taking over the goods from the transporter, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and, in the event of any defects, to notify the transporter immediately. In the event of a violation of the packaging indicating an unauthorized intrusion into the shipment, the buyer does not have to accept the shipment from the carrier.

6.5. Additional rights and obligations of the parties during the transportation of goods may be regulated by the seller's special delivery conditions, if issued by the seller.

 

 

 1. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

7.1. The rights and obligations of the contracting parties regarding rights from defective performance are governed by the relevant generally binding legal regulations (in particular the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2117 and § 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended).

7.2. The seller is responsible to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time the buyer took over the goods:

7.2.1. the goods have the properties agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, they have the properties that the seller or manufacturer has described or that the buyer expected with regard to the nature of the goods and on the basis of the advertising carried out by them,

7.2.2. the goods are suitable for the purpose that the seller states for their use or for which goods of this type are usually used,

7.2.3. the quality or design of the goods corresponds to the contracted sample or model, if the quality or design was determined according to the contracted sample or model,

7.2.4. is the goods in the corresponding quantity, measure or weight and

7.2.5. the goods comply with the requirements of legal regulations.

7.3. The provisions set out in Article 7.2 of the terms and conditions do not apply to goods sold at a lower price to a defect for which a lower price was agreed, to wear and tear of the goods caused by its usual use, in the case of used goods to a defect corresponding to the degree of use or wear that the goods had at the time of receipt by the buyer, or if it follows from the nature of the goods.

7.4. If a defect becomes apparent within six months of receipt, it is considered that the goods were already defective upon receipt. The buyer is entitled to exercise the right from a defect that occurs in the consumer goods within twenty-four months of receipt.

7.5. Rights from defective performance are exercised by the buyer at the address of the seller's place of business, where the acceptance of the complaint is possible with regard to the range of goods sold, possibly also at the registered office or place of business.

7.6. Additional rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure.

8. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

8.2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 paragraph 1 letter e) of the Civil Code.

8.3. The seller handles consumer complaints via the electronic address ozdobyvanocni@email.cz. The seller will send information about handling the buyer's complaint to the buyer's email address.

8.4. Out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract is the responsibility of the Czech Trade Inspection, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID number: 000 20 869, internet address: https://adr.coi.cz/cs. The online dispute resolution platform located at https://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer from the purchase contract.

8.5. The European Consumer Center Czech Republic, with registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internet address: https://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 524/2013 of 21 of May 2013 on online consumer dispute resolution and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on online consumer dispute resolution).

8.6. The seller is authorized to sell goods on the basis of a trade license. The trade inspection is carried out by the relevant trade office within its jurisdiction. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. The Czech Trade Inspection, to a defined extent, supervises, among other things, compliance with Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended.

8.7. The buyer hereby assumes the risk of a change in circumstances within the meaning of § 1765, paragraph 2 of the Civil Code.

 

 

 1. PROTECTION OF PERSONAL DATA

9.1. The seller processes the buyer's personal data. More information on such processing can be found in the "privacy protection" section at the top or bottom of the website.

 

 

 1. FINAL PROVISIONS

10.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law.

10.2. By choosing the law according to this article of the terms and conditions, the consumer is not deprived of the protection provided by the provisions of the legal order, from which it is not possible to deviate contractually, and which, in the absence of the choice of law, would otherwise be applied according to the provisions of Article 6, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No. 593/2008 of 17 June 2008 on the law governing contractual obligations (Rome I).

10.3. If any provision of the terms and conditions is invalid or ineffective, or becomes so, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision does not affect the validity of the other provisions.

10.4. The purchase contract, including the terms and conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

10.5. Sample form for withdrawing from the purchase contract upon request from the seller or as an additional email attachment.

10.6. Contact details of the seller: delivery address Jan Ruth, Ruská 1020/22, 32600 Plzeň, e-mail address ozdobyvanocni@email.cz, telephone +420 774708826.

 

In Pilsen, 19.9.2022

                                

RYCHLÁ PLATBA (ePlatba+) 


PLATBA KARTOU                      

Informace o firmě

VÁNOČNÍ OZDOBY 
Ruská 1020/22 (bez kamenné prodejny)
32600 Plzeň

IČ: 74589059


774 708 826 (ŘÍJEN - PROSINEC PO-PÁ 10-15h)

ozdobyvanocni@email.cz
Facebook - Vánoční ozdoby Plzeň
670100-2216188275/6210


Lyžařská škola a Půjčovna

SKIASPEN
Železná Ruda
Klatovská 432 - MAPA
www.skiaspen.cz


 

 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz